Regler

Leirs regler og viktig informasjon:

1. Det er forbudt å røyke inne i hytter!


2.
Bestillingen registreres ved innbetalingen av 40% (du får ordrebekreftelse). Resterende beløp skal betales senest 6 uker før reisen! Hvis bestillingen skjer senere enn 6 uker før reisen, skal man betale hele prisen med en gang

3. Leirs gjester skal selv kjøppe seg helse- og livsforsikring.


4. Leiret har ikke ansvar for værforholdet som kan hindre båtturer


5. Ankomsten skal skje inntil kl. 14. Avreisen – senest kl. 8 om morgenen (hvis ikke avtalt annerledes)


6. Gjestene skal gå gjennom guidens sikkerhetsopplæring for sjøen


7. Gjestene skal sjekke værmeldingen med guiden før hver båttur


8. Hver gang vil gjestene være i sjøen i over 12 timer skal de underrette guiden eller eieren før deres avreise eller i telefonen.


9. Det er forbudt til å komme på kysten med motorbåter (unntatt ekstreme situasjoner)


10. Motorbåtene skal leveres tilbake rengjort og med fulle brenseltanker.


11. Gjestene skal underrette guiden om synlige feil.


12. Gjestene kan ikke kjøre motorbåter i beruset tilstand!


13. Ved adkomsten skal gjestene betale depositum på 2500 NOK (300 EUR) for hvert sett av hytte og motorbåt. Depositet skal tilbakebetales straks etter hytten/motorbåten overgis tilbake.


14. Gjestene skal ta på redningsvester eller dresser mens de er i sjøen.


15. Gjestene skal følge Kongerike Norges lovgivning på leiret.